Piotr Kwiatkowski

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2007 r.

Pomoże przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej formy prowadzonej działalności gospodarczej. Tworzy nowe i przekształca istniejące podmioty, aby prowadzenie działalności stało się mniej ryzykowne i podatkowo optymalne. Czuwa nad bezpieczeństwem kontraktów. Przygotowuje dokumentacje cen transferowych. Przedsiębiorcom doradza zarówno w ramach stałej czy dorywczej pomocy prawnej, jak i w czasie kursów z prawa cywilnego i gospodarczego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Wysokie zdolności negocjacyjne wykorzystuje reprezentując interesy swoich klientów m.in. w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego, w procesie oddłużania.