Karolina Kwiatkowska

Radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2007 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Doradza przedsiębiorcom m.in. w problemach związanych z zatrudnianiem pracowników. Swoją wiedzą w tej dziedzinie dzieli się na specjalistycznych kursach prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy współpracy z firmami windykacyjnymi skutecznie pomaga w egzekwowaniu wierzytelności.

Pomoże Ci w sprawach rodzinnych, spadkowych (w tym strategia sukcesji przedsiębiorcy) i majątkowych (regulacja stanów prawnych nieruchomości, podział majątku wspólnego, dział spadku). Przygotowuje odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i reprezentuje płatników i ubezpieczonych w sporach z organem rentowym.

Praktykę zawodową wzbogacała szkoleniami i kursami w Polsce i za granicą, organizowanymi m.in. przez: Haus Rissen International Institute for Politics and Economics w Hamburgu, Uniwersytet w Pécs, Uniwersytet w Brnie.

Piotr Kwiatkowski

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2007 r.

Pomoże przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej formy prowadzonej działalności gospodarczej. Tworzy nowe i przekształca istniejące podmioty, aby prowadzenie działalności stało się mniej ryzykowne i podatkowo optymalne. Czuwa nad bezpieczeństwem kontraktów. Przygotowuje dokumentacje cen transferowych. Przedsiębiorcom doradza zarówno w ramach stałej czy dorywczej pomocy prawnej, jak i w czasie kursów z prawa cywilnego i gospodarczego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Wysokie zdolności negocjacyjne wykorzystuje reprezentując interesy swoich klientów m.in. w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego, w procesie oddłużania.