Karolina Kwiatkowska

Radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2007 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Doradza przedsiębiorcom m.in. w problemach związanych z zatrudnianiem pracowników. Swoją wiedzą w tej dziedzinie dzieli się na specjalistycznych kursach prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy współpracy z firmami windykacyjnymi skutecznie pomaga w egzekwowaniu wierzytelności.

Pomoże Ci w sprawach rodzinnych, spadkowych (w tym strategia sukcesji przedsiębiorcy) i majątkowych (regulacja stanów prawnych nieruchomości, podział majątku wspólnego, dział spadku). Przygotowuje odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i reprezentuje płatników i ubezpieczonych w sporach z organem rentowym.

Praktykę zawodową wzbogacała szkoleniami i kursami w Polsce i za granicą, organizowanymi m.in. przez: Haus Rissen International Institute for Politics and Economics w Hamburgu, Uniwersytet w Pécs, Uniwersytet w Brnie.

Piotr Kwiatkowski

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu od 2007 r.

Pomoże przedsiębiorcom w doborze odpowiedniej formy prowadzonej działalności gospodarczej. Tworzy nowe i przekształca istniejące podmioty, aby prowadzenie działalności stało się mniej ryzykowne i podatkowo optymalne. Czuwa nad bezpieczeństwem kontraktów. Przygotowuje dokumentacje cen transferowych. Przedsiębiorcom doradza zarówno w ramach stałej czy dorywczej pomocy prawnej, jak i w czasie kursów z prawa cywilnego i gospodarczego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Wysokie zdolności negocjacyjne wykorzystuje reprezentując interesy swoich klientów m.in. w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego, w procesie oddłużania.

Współpraca

Adam Wygralak

Adwokat

Adwokat, absolwent Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2009 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Współpracuje z naszą Kancelarią w sprawach karnych, rodzinnych, administracyjnych. Jeśli potrzebujesz udziału obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym lub szukasz takiej pomocy w karnym postępowaniu sądowym to właśnie do niego skierujemy Twoją sprawę.

Z sukcesem prowadzi skomplikowane sprawy odszkodowawcze (w tym za niesłuszne skazanie lub stosowanie środków przymusu, a także związane z wywłaszczeniem). Podejmuje się również prowadzenia trudnych zagadnień w sprawach karno-skarbowych.

Paweł Blachowski

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od stycznia 2016 r. aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Zapewnia obsługę sekretariatu i koordynację pracy kancelarii. W pracach Kancelarii odpowiedzialny za obszar wsparcia prawnego przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie problemów prawnych wynikających z umów sprzedaży. Podejmuje reprezentacje w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych oraz cywilnych. Zainteresowania zawodowe skoncentrowane także wokół zagadnień związanych z upadłością konsumencką. Zajmuje się również szeroko pojętą windykacją należności a także prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.