Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Kilka dni temu do naszej Kancelarii w Toruniu przyszedł młody człowiek. Powiedział, że jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Dochód z działalności stanowi źródło utrzymania dla niego i całej czteroosobowej rodziny (w tym dwie małoletnie córki). Od dawna chciał zasięgnąć konsultacji u radcy prawnego, jednak ostatnio przebyty wypadek samochodowy przyspieszył wizytę u prawnika.  Szczęśliwie wypadek skończył się na niewielkich obrażeniach, jednak skłonił naszego klienta do refleksji na temat losów przedsiębiorstwa (a co za tym idzie źródła utrzymania całej rodziny) na wypadek jego (przedsiębiorcy) śmierci.

Otóż faktycznie śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą to nie tylko niejednokrotnie dramat osobisty członków rodziny, ale także znaczne problemy, a czasem paraliż prowadzonej firmy.

Przedsiębiorca z chwilą śmierci zostaje wykreślony z CEIDG. Od tej chwili nie można posługiwać się jego numerem NIP czy REGON. Przedsiębiorstwo natomiast wchodzi do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu. Często w związku ze śmiercią takiego przedsiębiorcy wypowiadane są umowy kredytu ?firmowego?  i cała kwota kredytu staje się natychmiast wymagalna.

Oczywiście spadkobiercy mogą zadecydować, że chcą kontynuować działalność spadkodawcy, jednak czas potrzebny na załatwienie wszelkich formalności spadkowych, rejestracja nowego przedsiębiorcy, brak dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach zmarłego przedsiębiorcy, mogą położyć niejeden prężny biznes. Sytuację naszego klienta dodatkowo komplikują małoletnie dzieci przedsiębiorcy, ponieważ na większość czynności związanych z dziedziczeniem, działem spadku, rozporządzaniem przedsiębiorstwem lub niektórymi jego składnikami w ich imieniu zgodę musi wyrazić sąd rodzinny.

Czy zatem przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w oparciu o wpis do CEiDG może zaradzić takiej sytuacji na wypadek swojej śmierci? Naszemu klientowi zaproponowaliśmy pakiet rozwiązań, który zdecydowanie uprości płynne przejęcie jego działalności. Zajęliśmy się przygotowaniem dla niego pewnego rodzaju ?planu sukcesji?. Z pomocą naszej kancelarii w pierwszej kolejności sporządzony zostanie testament, który ograniczy udział małoletnich w dziedziczeniu przedsiębiorstwa i jego składników. Radca prawny opracował również schemat doprowadzenia  jednoosobowej działalności gospodarczej do formy, która uniezależni trwałość bytu przedsiębiorstwa od życia przedsiębiorcy, a jednocześnie zapewni ciągłość przedsiębiorstwa (sukcesja koncesji, pozwoleń, referencji). Na początku nasz klient obawiał się zjawiska ?podwójnego opodatkowania?, o którym jak to ujął ?naczytał się w internecie?. Zaproponowaliśmy mu rozwiązania, które umożliwi także optymalizację podatkową.

Zaproponowane przez naszą Kancelarią prawniczą rozwiązania sprawdzają się już u wielu przedsiębiorców, którym pomogliśmy w przebrnięciu przez proces przekształceń. Dodam tylko, że oprócz łatwiejszej sukcesji prowadzenie przedsiębiorstwa np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółki z o.o. komandytowej przynosi też ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy i ochronę ich majątków osobistych.

Autor: Karolina Kwiatkowska radca prawny Toruń